За системата

Хюман дизайн

Когато наука и духовност се срещнат, се ражда самопознанието с Хюман дизайн

Хюман дизайн

е нова наука, която интегрира генетиката с индийската система за чакрите, кабала, астрология и и’дзин.

Тя ни разкрива не само разбиране за човешкия живот сам по себе си, но много специфични познания за всеки индивид: здравето му, личната психология, неговата уязвимост, както и неговите таланти.

Също така дава познание за човешките взаимоотношения, семейната динамика, анализ и групиране на малки, средни и големи компании и организации.

Чрез сесиите за личностно развитие Хюман дизайн ще научите:

Как да познаеш себе си и да се приемеш такъв какъвто си, а не да се стремиш да се променяш

“Стратегии”, които ще ви помогнат да живеете в хармония с вашата истинска природа

Как да използвате вашия “вътрешен авторитет” за правилни решения в живота си

Как да имате по-малко чувство на неудоволетворение и съпротива в ежедневието ви

Тази информация ще ви помогне да получите дълбоко разбиране за това колко е уникален всеки един от нас

Хюман дизайн е най-вече свързан с правилното вземане на решения.

Правилно взетите решения са онези, които вземате за себе си като използвате жизнената сила на уникалния си вътрешен авторитет.

Използвайки вътрешния си авторитет, а не ума си ще взимаме онези решения, които не са обусловени, а са уникално правилни за самия вас.

По този начин опитът ви за използване на вътрешния авторитет се задълбочава, а собствената ви уникалност се разгръща все по-широко.

Уникално взетите решения ще се превърнат за вас във втора природа.

Външния авторитет е онова, което споделяме и предаваме един на друг чрез общуването, за да се свързваме помежду си.

В този конкретен етап от еволюцията на човека хората живеят в плоскостта на ума.

Умът може да бъде в покой само когато забележи и признае собствената си природа, т.е. нашият личен дизайн (Хюман дизайн).

Когато свършим работата на ума можем да преминем към духа, докато отдаваме вътрешен авторитет на ума, изключено е да стигнем до себе си.

Това е практическо мисловно познание, което може да се прилага и използва в ежедневието.

В личния дизайн има два вида авторитет – вътрешен и външен. 

Вътрешния авторитет е способността да решавате сами за себе си, а външния да ръководите, насочвате и информирате.

Целта на личния дизайн е да ви разкрие вашата уникалност.

Най-напред като ви покаже в кои отношения сте дефиниран.

Следващата стъпка е да ви покаже кои центрове у вас са отворени, за да си дадете сметка в кои отношения сте обусловен от средата.

Следващата стъпка е да спрете да се идентифицирате с отворените центрове.

Идеята на Хюман дизайн е да хармонизираме личния си поток с общия поток.

Очевидно е , че да узнаете за уникалния си дизайн и да го живеете са две различни неща.

За да живееш в съгласие с природата си е необходима огромна смелост.

Може да се научите да проумявате личния си дизайн с ума си, но да го живеете, може да ви научи само самия живот.

Хюман дизайн е познание изключително полезно за разбиране на връзката между нашите партньори и колеги – къде ни обуславят, как да се опрем на техните силни страни и да не изискваме там където няма потенциал и ресурс.

Типът е най-важния аспект в Хюман дизайн. Ако знаете какъв тип сте може да започнете да разкривате собствената си природа и така разполагате с инструмент да приемате себе си и да осъзнаете ценностите си.

Изживяването на личния ви тип освобождава истинския ви Аз.

То е като ръководство за употреба, което позволява да изживеете живота си такъв, какъвто сте се родили да го изживеете.

Достатъчно е да експериментирате с модела и стратегията на своя тип и да се уверите сами дали работи.

Типовете биват – манифестор, генератор, манифестиращ генератор, прожектор, рефлектор.

 

Типът в Хюман дизайн няма общо с психологичните и личностните типове.

Тук структурата на типът е свързана с типа тяло, с генетичния тип и определя здравето, сексуалността, взаимоотношенията, сънищата ни, определя цялостното ни генетично устройство като човешко същество.

Част от нашите услуги

Снимка на аурата

 

Рейки сеанси

 

Асцедент в хороскопа

 

Луна в хороскопа

 

Нумерологичен анализ

 

Цветотерапия

 

Терапия с капките на д-р Бах

 

Биоенергийна защита

 

Енергийна защита на жилища, офиси и сгради

 

Матрица на Питагор

 

Готови ли сте да се запознаете със СЕБЕ СИ?

Свържете се с нас

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 25

+ 359 877 010 155

humandesignsofia@gmail.com humandesign_sofia@abv.bg

humandesign_sofia

2 + 4 =